Rozwój

Design Thinking

Trenerzy to ludzie, którym firma powierza swoich pracowników oczekując, że szkolenie zaowocuje lepszymi wynikami ich pracy. W pełni profesjonalne kompleksowe podejście do szkolenia widziane nie jako koszt, ale inwestycja w organizację (wzmocnienie pozycji na rynku, zyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej, wprowadzenie kultury innowacji), w zespół (spajanie grupy, wspólne cele, motywacja i współpraca) i poszczególnych pracowników (wzmocnienie kompetencji, budowanie poczucia wartości) owocuje wyższą jakością pracy i lepszymi perspektywami działania w przedsiębiorstwie lub instytucji. 

 

Moją ambicją jest pomóc wszystkim stronom zaangażowanym w proces szkolenia w znalezieniu metod działania dla wspólnego sukcesu. Design Thinking jest jednym z takich sposobów.  

Przedsiębiorca, menadżer orientuje się w najważniejszych dla siebie sprawach nie dzięki raportom, badaniom, niejasnym informacjom, lecz dzięki konkretnym szczegółom, które w jego umyśle układają się na obraz sytuacji i pozwalają zrozumieć stojące przed nim wyzwanie. 

 

Dzisiaj znamy wiele historii o sukcesach i porażkach przedsiębiorstw innowacyjnych, a mimo to nadal nie rozumiemy znaczenia działalności innowacyjnej. Nie potrafimy skutecznie zarządzać innowacjami.

Tymczasem, Design Thinking może być sposobem na poprawę aktywności, na ... kreatywność i innowacyjność. W tym celu Yn przygotowuje i realizuje szkolenia dla firm. 

 

Dotychczasowe warsztaty i kontakty z firmami napawają  mnie optymizmem. Moim osobistym wyzwaniem jest odkrywać z Państwem zmiany, mając świadomość, że pomimo wielkiego szumu wokół zmian, to "podstawowe aspekty zachowania człowieka, jego podejście do rozwiązywania problemów, kreatywność oraz zdolność postrzegania rzeczywistości - pozostają niezmienne".

Doradztwo i szkolenia

DESIGN THINKING DLA CIEBIE

ROZPOCZNIJ PROJEKTOWANIE Z YELLOWINN.PL

CO TO JEST DESIGN THINKING?

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

design thinking ][ szkolenie

 

Personel Twojej firmy jest najważniejszy.         Jego wiedza i doświadczenie decydują 
o Twojej przewadze. Duże znaczenie ma uwolnienie inicjatywy pracowników, danie im możliwości działania, przyzwolenie na eksperymenty, mimo świadomości,
że zawsze wiąże się to z ryzykiem biznesowym. 

 

Nieważne, jak duża jest Twoja firma i czym się zajmuje, Twój personel potrzebuje warsztatów 
z Design Thinking. 

design thinking ][ planowanie

 

Planując jako menadżer, musisz radzić sobie
ze wszystkim. Czy chcesz uporządkować Twoją firmę? Wtedy powinieneś mieć strategię i strukturę. Pamiętaj! Twoi klienci zmieniają upodobania, zmieniają się także technologie.
Nie ma planów, które uwzględniałyby wszystkie możliwości.

 

Twoja firma potrzebuje szkolenia Design Thinking.

Design Thinking
Kurs Design Thinking
Operational design

design thinking ][ projektowanie

 

Lubisz porównywać się do architekta, projektującego na papierze podstawy,
na których inni będą budować. Jednocześnie, ulegasz w pracy gorączkowemu tempu. Więcej reagujesz niż tworzysz? 

 

Jeżeli nie chcesz przeskakiwać od jednej sprawy do drugiej, to powinieneś rozpocząć od projektowania, aby później zająć się organizowaniem, koordynowaniem
i kontrolą według metody Design Thinking.

OPINIE

DESIGN THINKING

DLA FIRM

METODY MYŚLENIA PROJEKTOWEGO

Doradztwo 
i szkolenia - yellowinn.pl


ul. Zawodzie 1/37

31-232 Kraków

Post-it

Problem

Projekt

Design Thinking dla firm

Schemat

Empatia

Prototyp

Prezentacja

Opowiadanie

Analiza czynników

Projekt operacyjny

Analiza aktorów

Empatia

Copyright yellowinn 2017