{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Design thinking" }
Planowanie procesu Design Thinking w praktyce

Co to jest myślenie projektowe?

Doświadczenie i praktyka w Design Thinking
Proces Design Thinking dostosowany do firm
Kursy, warsztaty, szkolenia projektowania dla firm
Facylitacja pracy zespołu w myśleniu projektowym

design thinking ][ projektowanie

 

Design Thinking
w projektowaniu doświadczeń 

klientów | otwórz się na Agile | naucz się skutecznie wdrażać projekty | pokaż innym, że możesz być "zwinny"

design thinking ][ wdrażanie

 

Design Thinking we wdrażaniu projektów | sprawdź czy innowacja jest funkcjonalna, wykonalna i opłacalna | zaplanuj nowe korzyści | nastaw się na zmianę

design thinking ][ szkolenie

 

Metodyka Design Thinking dla firm | kursy, warsztaty, wykłady, badanie potrzeb klientów | wspólne projektowanie i wdrażanie innowacji

Szkolenia Design Thinking dla firm

DESIGN THINKING

Enterprise Design Thinking (z ang. myślenie projektowe w przedsiębiorstwie) to metodyka, której IBM używa do usprawniania pracy zespołowej, doskonalenia procedur i zachęcania do rozwiązywania problemów, na które napotykają użytkownicy, a także do podnoszenia jakości obsługi klientów w tempie i skali odpowiadającym potrzebom nowoczesnego przedsiębiorstwa.

IBM skupia się na osiąganiu wyników zgodnych z oczekiwaniami klientów i dostarczaniu bardziej wartościowych rozwiązań zgodnych z celami biznesowymi.

Warsztaty Design Thinking na indywidualne zamówienie
Warsztaty storytelling dla firm

Rozpocznij projektowanie z yellowinn.pl!

Warsztaty z metodyki Design Thinking

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Warsztaty projektowania według metodyki Design Thinking dla firm
Szkolenie planowania według metodyki Design Thinking dla firm

Yn nie zbiera żadnych danych osobowych użytkowników (czyli nie tworzy bazy z ich adresami ani nie zbiera ich w żaden inny sposób)

Szkolenie prezentacji i wizualizacji projektu dla firm

 DESIGN YOUR BUSINESS

Głównym celem działalności doradczo-szkoleniowej yellowinn.pl
jest nauka naturalnego projektowania według dostosowanej do polskich warunków metodyki Design Thinking, widziana nie jako koszt,
ale inwestycja w organizację, w zespół i pracowników. 

Practitioner IBM's Design Thinking

YueTube | How It Works: Design Thinking |

IBM Think Academy

Szkolenia Design Thinking dla firm

Empatia

Prototyp

Doradztwo i szkolenia - yellowinn.pl

REGON: 122847555

e-mail: kontakt@yellowinn.pl

tel.: 735-602-780

 

Copyright 2019 yellowinn.pl | Yn wykorzystuje do analizy danych Google Analytics

Projekt strony przygotowano według metodyki IBM Design Thinking