DESIGN THINKING

... wykorzystaj możliwość realizacji warsztatów design thinking na zdalnej platformie !

zdalne szkolenie design thinkingign thinking w praktyce

... wykorzystujący myślenie projektowe w praktyce.

... które prowadzi doświadczony mentor design thinking ...

mentor design thinking dla firm
zdalne szkolenie design thinking | MS Teams
Kursy, warsztaty, szkolenia projektowania dla firm
zdalne szkolenie design thinking | wirtualne biuro

Jak zmienić lub poprawić efekty swojej pracy za pomocą Design Thinking

 

 

Wykorzystaj szansę i znajdź nowe możliwości

 

Przygotuj nowe produkty

 

Zaoszczędź swój czas

 

Zaoszczędź swoje pieniądze

 

Naucz się generować nowe pomysły

 

Buduj swoją markę

 

Buduj wydajne i szczęśliwe zespoły projektowe

 

Pamiętaj - każdy może być kreatywny

 

Zdalne szkolenie design thinking (warsztaty, wykłady) to nauka naturalnego projektowania według dostosowanej do polskich warunków metodyki myślenia projektowego, widziana nie jako koszt, ale inwestycja
w organizację, w zespół 
i pracowników, szczególnie w czasie COVID-19. Warsztaty realizowane są na platformie MS Teams. Zajęcia prowadzi doktor nauk społecznych
w zakresie nauk 
o zarządzaniu i jakości, doświadczony kierownik projektów, PM PRINCE2
i SCRUM, moderator IBM's Design Thinking. 

Pokaż innym że możesz być Agile

design thinking ][ projektowanie

 

projektowanie design thinking |
tworzenie doświadczeń 

klientów | praktyczny Agile | pokaż innym, 
że możesz być "zwinny"

Ocena projektów innowacyjnych przed wdrożeniem

design thinking ][ wdrażanie

 

wdrażanie projektów metodą design thinking | sprawdź czy innowacja jest funkcjonalna, wykonalna i opłacalna | zaplanuj nowe korzyści | nastaw się na zmianę

Oferta szkolenia Design Thinking dla firm

design thinking ][ szkolenie

 

zdalne szkolenie design thinking | kursy, warsztaty, wykłady, badanie potrzeb klientów | zaplanuj wspólne projektowanie i wdrażanie innowacji

... proponuję zdalne szkolenie design thinking dla firm ...

Zdalne szkolenie design thinking wykorzystuje elementy standardu Enterprise Design Thinking (z ang. myślenie projektowe w przedsiębiorstwie), którego IBM używa do usprawniania pracy zespołowej, doskonalenia funkcjonowania procedur i zachęcania do rozwiązywania problemów użytkowników, a także
do podnoszenia jakości obsługi klientów w tempie i skali, która odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa. 

 

Warsztaty design thinking stosują również Lean Startup. Lean z definicji mówi o unikaniu marnotrawstwa zasobów, a sama metoda wywodzi się z obserwacji zachowań startupów, które osiągnęły sukces rynkowy. Lean Startup buduje wskaźniki postępu, które nazywane są potwierdzoną nauką. Zamiast two­rzyć skom­pli­ko­wane plany, które są oparte na wielu zało­że­niach, możemy stale wpro­wa­dzać poprawki za pomocą pętli infor­ma­cji zwrotnych w procesie: Build – Measure – Learn. Lean Startup defi­niuje war­tość jako zapew­nia­nie korzy­ści dla klientów, wszystko inne to straty, dlatego każdy „startupowiec” powinien umieć odpowiedzieć na cztery pytania:

 

  • Czy klienci zdają sobie sprawę z tego, że mają pro­blem, który pró­bu­jemy roz­wią­zać?

  • Czy gdyby było dla niego roz­wią­za­nie, czy chcie­liby je kupić?

  • Czy kupi­liby je od nas?

  • Czy możemy stwo­rzyć roz­wią­za­nie tego problemu?

 

Zdalne warsztaty design thinking pomagą Wam minimalizować ryzyko niepowodzenia w tworzeniu nowych produktów oraz innowacji. Wiąże się to z szybkim dostarczaniem wartości dla klientów. Produkt o mini­mal­nej wartości funkcjonalnej (MVP) to po pro­stu najszyb­szy sposób (przy mini­malnym wysi­łku) przejścia przez proces: Build – Measure – Learn. Celem MVP jest pro­ces ucze­nia się oraz stałe (iteracyjne) testowanie pod­sta­wo­wych hipo­tez biznesowych. Według Lean Startup błędy popełniane wcześnie, to oszczędność czasu, pieniędzy, energii i zasobów. 

Rozpocznij zdalne projektowanie z yellowinn.pl ...

Warsztaty Design Thinking na indywidualne zamówienie
Warsztaty storytelling dla firm

... są to praktyczne warsztaty dla biznesu ...

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Warsztaty planowania według metodyki design thinking dla firm
Szkolenie projektowania według metodyki Design Thinking dla firm

Yn nie zbiera żadnych danych osobowych użytkowników (czyli nie tworzy bazy z ich adresami ani nie zbiera ich w żaden inny sposób)

Szkolenie w zakresie komercjalizacji projektówfirm

Dla tych, którzy szukają możliwości rozwoju w czasie COVID-19 ...

Practitioner IBM's Design Thinking

W jaki sposób komercjalizować projekty?

 

co to jest komercjalizacja?

 

Innowacje mogą nie osiągnąć spodziewanego efektu, ponieważ przedsiębiorstwo, które realizuje działalność innowacyjną nie posiada możliwości do jej realizacji. Bez oceny zdolności firmy nie można rozpocząć działalności innowacyjnej. 

Projekty innowacyjne w firmie

 

co to jest innowacja?

 

Istnieje bardzo wiele różnorodnych definicji innowacji, które akcentują wyniki lub zdarzenia procesu innowacji, takie jak „nowość”, „pierwsze zastosowanie”, „wprowadzenie”, „wdrożenie”, „odnowienie”, „rozszerzenie” oraz „zmiana”.

Poszukiwanie sposobu na efektywność

 

design thinking w czasie COVID-19

 

Innowacyjność to kluczowy czynnik sukcesu
i rozwoju współczesnych organizacji. Nowe warunki funkcjonowania firm w niestabilnym otoczeniu wywołanym COVID-19 wymagają unikalnych kompetencji, zwiększonej efektywności operacyjnej oraz adaptacji do zmian.

czytaj dalej ...

czytaj dalej ...

czytaj dalej ...

Tworzenie prototypów w Design Thinking

Prototyp

Szkolenia Design Thinking dla firm
Empatyzowanie w Design Thinking

EMPATIA

Doradztwo i szkolenia - yellowinn.pl

REGON: 122847555

e-mail: kontakt@yellowinn.pl

 

Copyright 2022 yellowinn.pl | Yn wykorzystuje do analizy danych Google Analytics

Projekt strony przygotowano według metodyki IBM Design Thinking

Szkolenia Design Thinking dla firm
Design Thinking in Poland at Linkedin
Szkolenia zamknięte Design Thinking dla firm