29 października 2019

Co to jest business design?

Firmy wykorzystują business design do upowszechniania projektów.

Co to jest business design?

 

Firmy wykorzystują business design (projekt biznesowy) do skutecznego upowszechniania projektów. Z praktyki wynika, że ten sam pomysł wdrażany dwoma różnymi sposobami daje różne wyniki.

 

Business design to połączenie koncepcji strategicznej firmy
i technologii z jej praktyczną realizacją, rozumianą jako budowa wartości pozwalającej na skuteczną eksploatację oraz odnowę zasobów i umiejętności. Jest to platforma, na której znajdują się elementy podlegające procesom synchronizacji i koordynacji działań. Projekt biznesowy opisuje przesłanki stojące za sposobem w jaki organizacja tworzy oraz zapewnia i czerpie zyski z wartości. W projekcie obok potrzebnych zasobów, znajdują się niezbędne czynności, które należy wykonać, aby przedstawić propozycje wartości (projekt)
i osiągnąć zyski.

 

Business design ma charakter czynnościowy i nie wynika z niego wprost, że firma posiada wystarczający potencjał, aby w rzeczywistości wdrożyć projekt. Jak przedstawiają doświadczenia przedsiębiorstw innowacyjnych, osiągnięcie wyników zależy przede wszystkim od jakości istniejących zasobów, procesów i wartości oraz sposobu ich zastosowania. Ponadto zrealizowane cele mogą przyczynić się do powiększenia zasobów w przyszłości w kolejnych fazach działalności innowacyjnej, stając się wtedy zasobem rzeczywistym. To od umiejętności i kompetencji personelu zależy, czy zasoby zostaną przekształcone bez straty.

 

Struktura projektu tworzy język, ułatwiający upowszechnianie innowacji oraz służy, jako platforma w procesie podejmowania decyzji, ponieważ wszystkie najważniejsze informacje na temat sposobu funkcjonowania firmy znajdują się w jednym miejscu. Projekt biznesowy jest 
powszechnie stosowany jako charakterystyka organizacji
i stanowi punkt wyjścia w dyskusjach na temat przyszłej działalności innowacyjnej.

 

Wybór odpowiedniego modelu biznesowego w komercjalizacji projektów innowacyjnych jest powiązany ze strategią firmy (strategią innowacji) i przedstawia jej zdolność do osiągnięcia zaplanowanych celów, które bardzo często zależą od oceny posiadanych zasobów, procesów
i wartości.

Szkolenia Design Thinking dla firm

Doradztwo i szkolenia - yellowinn.pl

REGON: 122847555

e-mail: kontakt@yellowinn.pl

tel.: 735-602-780

 

Copyright 2019 yellowinn.pl | Yn wykorzystuje do analizy danych Google Analytics

Projekt strony przygotowano według metodyki IBM Design Thinking

Szkolenia Design Thinking dla firm
Design Thinking in Poland at Linkedin
Szkolenia zamknięte Design Thinking dla firm