29 października 2019

Co to jest Agile?

Agile to system wartości i zasad

Co to jest Agile?

 

W literaturze dominują dwa nurty zarządzania projektami. Pierwszy sposób – tradycyjny – opiera się na liniowym podejściu do zarządzania. Kierunek ten jest dobrze opisany w publikacjach, posiada dobre praktyki oraz jest w pełni przewidywalny, jeśli chodzi o liczbę i jakość realizowanych przedsięwzięć. Przedsiębiorstwa stosują wtedy proces o strukturze kaskadowej, w którym każda faza łączy się z następną w ramach prostej sekwencji działań: opracowanie koncepcji i specyfikacji produktu, projektowanie, testowanie oraz wdrożenie. Nie jest to sposób, który zwiększa innowacyjność zespołów projektowych. 

 

Drugi kierunek, Agile, pochodzi z branży IT i polega na tzw. zwinnym projektowaniu, który nie jest jeszcze do końca ukształtowany, ogranicza się do podstawowych wskazań, dotyczących zbioru zasad i reguł. Szczególnie sprawdza się on w procesie zarządzania innowacją. Metodyki zwinne dotyczą nie tylko projektowania nowych produktów lub usług, ale także sposobów zarządzania zespołami, odpowiedzialnymi za tworzenie i upowszechnianie innowacji.

 

Agile wywodzi się z „Manifestu zwinności” (Agile Manifesto, 2001) – jest to deklaracja wytwarzania oprogramowania IT. Przedstawia ona wartości, które zostały określone przez jej autorów jako najważniejsze przy rozwoju i tworzeniu projektów informatycznych. Pod Manifestem, który był odpowiedzią na niską efektywność klasycznego podejścia, podpisało się 17 osób. Zgodnie z tą metodą, zespoły projektowe (dostawcy) dostarczają co kilka tygodni (4-6 tyg.) aktualną wersję produktu lub usługi, co pozwala reagować na opinie odbiorców oraz na ewentualne zmiany w ofercie konkurentów.

 

Podejście zwinne jest różne od innych metodyk, ponieważ punktem wyjścia są tu wartości i zasady. Zespół korzystający z tego podejścia musi uczciwie przyjrzeć się nie tylko sposobom projektowania, ale też interakcjom między jego członkami i z innymi osobami z firmy. Zespół Agile dzięki temu, że najpierw poznaje zasady, a dopiero potem stosuje metodykę (wiedząc, że będzie to wymagać dużo pracy, analiz i poprawek) może realistycznie liczyć na znalezienie lepszych sposobów prowadzenia projektów. Zapewnia to drogę do większej zwinności oraz pozwala rozwijać i dostarczać lepsze produkty i usługi.

 

 

 

 

 

 

Szkolenia Design Thinking dla firm

Doradztwo i szkolenia - yellowinn.pl

REGON: 122847555

e-mail: kontakt@yellowinn.pl

 

Copyright 2022 yellowinn.pl | Yn wykorzystuje do analizy danych Google Analytics

Projekt strony przygotowano według metodyki IBM Design Thinking

Szkolenia Design Thinking dla firm
Design Thinking in Poland at Linkedin
Szkolenia zamknięte Design Thinking dla firm