29 października 2019

Co to jest business design?

Firmy wykorzystują business design do upowszechniania projektów.

Co to jest business design?

Firmy wykorzystują business design do skutecznego upowszechniania projektów. Z praktyki wynika, że ten sam pomysł wdrożony dwoma różnymi sposobami daje różne wyniki. Business design to połączenie koncepcji strategicznej firmy i technologii z jej praktyczną realizacją, rozumianą jako budowa wartości pozwalającej na skuteczną eksploatację oraz odnowę zasobów i umiejętności. Jest to platforma, na której znajdują się elementy podlegające procesom synchronizacji i koordynacji działań.

Projekt biznesowy opisuje też przesłanki stojące za sposobem w jaki organizacja tworzy oraz zapewnia i czerpie zyski z wartości. W projekcie obok potrzebnych zasobów, znajdują się niezbędne czynności, które należy wykonać, aby przedstawić propozycje wartości (projekt)
i osiągnąć zyski.

Zwykłe podejście do biznesu

W ujęciu klasycznym, firmy mogą zwiększać popyt poprzez zróżnicowanie produktów, zdobywanie nowych rynków lub kształtowanie popytu na istniejące już wyroby. Współczesne organizacje tworzą projekty innowacyjne, aby bronić swojej pozycji lub poszukiwać nowych przewag konkurencyjnych. Mogą wtedy przyjąć postawę reaktywną i tworzyć innowacje, aby zapobiec utracie udziału w rynku, mogą też realizować podejście aktywne celem uzyskania strategicznej pozycji względem swoich konkurentów, wypracowując w tym celu, na przykład, wyższe standardy techniczno-technologiczne produktów lub procesów.

Działania innowacyjne

W przypadku procesu innowacji, przyczyniającego się do podnoszenia wydajności, firma zyskuje przewagę kosztową nad swoimi konkurentami, co pozwala jej na zwiększenie zysku przy uniwersalnej cenie rynkowej. Business design ma charakter czynnościowy i nie wynika z niego wprost, że firma posiada wystarczający potencjał, aby w rzeczywistości wdrożyć projekt.

Jak przedstawiają doświadczenia przedsiębiorstw innowacyjnych, osiągnięcie wyników zależy przede wszystkim od jakości istniejących zasobów, procesów i wartości oraz sposobu ich zastosowania. Ponadto zrealizowane cele mogą przyczynić się do powiększenia zasobów w przyszłości w kolejnych fazach działalności innowacyjnej, stając się wtedy zasobem rzeczywistym. To od umiejętności i kompetencji personelu zależy, czy zasoby zostaną przekształcone bez straty.

Business design w praktyce

Struktura projektu tworzy język, ułatwiający upowszechnianie innowacji oraz służy, jako platforma w procesie podejmowania decyzji, ponieważ wszystkie najważniejsze informacje na temat sposobu funkcjonowania firmy znajdują się w jednym miejscu. Projekt biznesowy jest powszechnie stosowany jako charakterystyka organizacji i stanowi punkt wyjścia w dyskusjach na temat przyszłej działalności innowacyjnej. Wybór odpowiedniego modelu biznesowego w komercjalizacji projektów innowacyjnych jest powiązany ze strategią firmy (strategią innowacji) i przedstawia jej zdolność do osiągnięcia zaplanowanych celów, które bardzo często zależą od oceny posiadanych zasobów, procesów i wartości. Warto w tym miejscu podkreślić, że ostateczna decyzja o upowszechnianiu projektu biznesowego powstaje w warunkach znacznej niepewności. Przyszły rozwój wydarzeń, zakres wiedzy i technologii, rynek, popyt na produkt oraz potencjalne jego zastosowanie są w wysokim stopniu nieprzewidywalne, choć poziom ryzyka różni się w zależności od sektora, cyklu życia produktu oraz wielu innych czynników.

 

 

Szkolenia Design Thinking dla firm

Doradztwo i szkolenia - yellowinn.pl

REGON: 122847555

e-mail: kontakt@yellowinn.pl

 

Copyright 2021 yellowinn.pl | Yn wykorzystuje do analizy danych Google Analytics

Projekt strony przygotowano według metodyki IBM Design Thinking

Szkolenia Design Thinking dla firm
Design Thinking in Poland at Linkedin
Szkolenia zamknięte Design Thinking dla firm