10 listopada 2020

Co to jest Design Thinking?

Dlaczego stosujemy Design Thinking

Co to jest Design Thinking?

Design Thinking to zorganizowane (metodyczne) podejście do innowacji, które polega na pracy zespołu ze specjalistami z różnych dziedzin działalności firmy. Metoda ta nie jest formułą, to kompozycja procedur, kultur i infrastruktury.

Jaki jest cel stosowania metodyki?

Celem metodyki jest opracowanie nowatorskich rozwiązań, oryginalnych produktów, innowacyjnych technologii oraz modeli biznesowych w procesie, który składa się z pięciu etapów:

  • pierwszy etap polega na głębokim zrozumieniu użytkowników
    oraz rozpoznaniu ich potrzeb,

  • drugi etap to definiowanie problemu,

  • w trzecim etapie, w czasie rozwiązywania problemu, zespół koncentruje się na generowaniu rozwiązań,

  • prototypowanie to czwarty etap, który polega na przygotowaniu fizycznego modelu, zbliżonego parametrami użytkowymi do produktu końcowego,

  • na zakończenie, na etapie testowania, wybrany prototyp jest sprawdzany praktycznie w środowisku użytkownika.

Jakie są założenia Design Thinking?

Główna zasada standardu to tzw. klientocentryczność, która może wydawać się oczywista jednak, gdy uświadomimy sobie, ile przedmiotów w naszym otoczeniu nie spełnia naszych oczekiwań i potrzeb, zrozumiemy, że epamtyzacja nie jest powszechnie stosowana podczas projektowania nowych produktów lub usług.

Czy metoda Design Thinking jest krytykowana?

Krytycy metodyki uważają, że Design Thinking nie można porównywać
z business thinking. Oznacza to, że nawet najlepiej przygotowany
i przeprowadzony proces myślenia projektowego w żadnej mierze nie gwarantuje sukcesu rynkowego przedsięwzięcia. W procesie tym brakuje uwzględnienia czynników analizy finansowej, marketingu, dystrybucji oraz otoczenia konkurencyjnego. Metoda ta skupia uwagę na produkcie i jego funkcjonalności, pozostawiając kwestie finansowe
i rynkowe na drugim planie projektu. Poza tym, mało jest badań wskazujących, co robić w sytuacji, gdy proces – mimo przejścia wszystkich etapów – nie doprowadzi do korzystnych rezultatów. Efektem Design Thinking jest gotowy prototyp (koncepcja) nowego produktu lub usługi.

Jaki wpływ ma Design Thinking na innowacyjność

Współczesna innowacyjność to zbiór projektów, portfeli lub programów projektów. Na tę zmianę duży wpływ mają dynamiczne zjawiska, które znajdują się w organizacji i w jej otoczeniu. W tym celu tworzone są zintegrowane aplikacje (platformy), które obejmują skomplikowane systemy, procesy oraz narzędzia zarządzania projektami. Dla znacznej liczby przedsiębiorstw wyzwaniem jest zmiana profilu działalności z tradycyjnej na projektową (tzw. projektyzacja działalności organizacji), która wprowadza nowe produkty (innowacje) na rynek, charakteryzujące się unikalną funkcjonalnością i użytecznością. Nowość ta powinna być wytwarzana z utrzymaniem dotychczasowej jakości, gwarantując firmie odpowiedni zysk oraz realizację celów w zakresie redukcji kosztów i tempa realizacji. Design Thinking, według twórców standardu, nie jest metodyką zarządzania projektami, ale tworzy ramy dla wspólnego postępowania zespołu projektowego. Sposób ten jest często stosowany w trakcie tworzenia projektów innowacyjnych. Opiera się na zarządzaniu procesami w sposób empiryczny - iteracyjny. 

 
Szkolenia Design Thinking dla firm

Doradztwo i szkolenia - yellowinn.pl

REGON: 122847555

e-mail: kontakt@yellowinn.pl

 

Copyright 2022 yellowinn.pl | Yn wykorzystuje do analizy danych Google Analytics

Projekt strony przygotowano według metodyki IBM Design Thinking

Szkolenia Design Thinking dla firm
Design Thinking in Poland at Linkedin
Szkolenia zamknięte Design Thinking dla firm