11 sierpnia 2021

co to jest innowacja?

Co to jest innowacja

co to jest innowacja, i jakie ma znaczenie w firmie?

 

Innowacje można różnie interpretować, od aspektów technologicznych, po bardzo szerokie kategorie obejmujące takie dziedziny, jak życie społeczne i gospodarcze, technikę oraz przyrodę.

 

jakie jest wąskie znaczenie innowacji?

 

Istnieje wiele definicji innowacji, które akcentują efekty lub zdarzenia procesu innowacji, takie jak: „nowość”, „pierwsze zastosowanie”, „wdrożenie”, „odnowienie” oraz „zmiana”. W wąskim ujęciu (tzw. wdrożeniowym) „innowacja jest procesem poznawczym, który polega na tworzeniu i rozwijaniu pomysłów, koncepcji, projektów opartych na wiedzy
i kreatywności, nazywanych nowością przez twórcę lub odbiorcę, grupę docelową. W tym kontekście kreatywność jest rozumiana jako jakość obiektu (koncepcji, projektu), a nie jako cecha człowieka, twórcy”. W tym sensie innowacja odnosi się do każdego przedmiotu, który przyjmuje formę niematerialną, np. pomysł, nowa metoda, innowacyjny projekt. Zasoby projektów tworzą w organizacji unikalną konfigurację, którą kształtuje odpowiedni dobór członków zespołu projektowego oraz relacje, jakie zachodzą między nimi.

 

jakie jest szerokie znaczenie innowacji?

 

Odmiennie (szeroko, w procesie innowacji – od inwencji do dyfuzji) można określić innowację opierając się na założeniu, że jest ona koncepcją, pomysłem, postawą, stanowiskiem lub rzeczą, która swoją jakością wyróżnia się spośród wszystkich już istniejących. Można w tym kontekście mówić o prototypie lub niedokończonym jeszcze projekcie, który wymaga stałej modyfikacji i doskonalenia w zależności od dynamiki sytuacji rynkowej.

 

jak praktycy definiują nowość?

 

W podobny sposób innowacje definiują praktycy, którzy na ogół podkreślają znaczenie czynności upowszechniania nowego pomysłu, idei lub projektu w procesie innowacji. Utwierdzają nas w przekonaniu, że wymyślenie czegoś nowego nie jest trudne, a najważniejszy problem procesu innowacji polega na wprowadzeniu (wdrożeniu) nowego pomysłu do praktyki organizacji lub rynku. Nie jest to jedynie proces ideacji, ale obejmuje on czynności od inwencji do rezultatu, a podkreślając tylko techniczny i użytkowy charakter projektu, pomniejszamy jego znaczenie (nowość, unikalność) w generowaniu wartości dla całej organizacji.

Szkolenia Design Thinking dla firm

Doradztwo i szkolenia - yellowinn.pl

REGON: 122847555

e-mail: kontakt@yellowinn.pl

 

Copyright 2022 yellowinn.pl | Yn wykorzystuje do analizy danych Google Analytics

Projekt strony przygotowano według metodyki IBM Design Thinking

Szkolenia Design Thinking dla firm
Design Thinking in Poland at Linkedin
Szkolenia zamknięte Design Thinking dla firm