10 listopada 2020

Co to jest komercjalizacja?

Na czym polega komercjalizacja projektów?

Co to jest komercjalizacja?

 

Komercjalizacja projektu może nie osiągnąć spodziewanego efektu, ponieważ wdrażające przedsiębiorstwo nie posiada odpowiednich możliwości. Bez oceny zdolności firmy do upowszechniania innowacji nie można rozpocząć działalności innowacyjnej. Możliwości firmy można podzielić na trzy grupy czynników: zasoby, procesy i wartości, które określają co organizacja może zrobić, a czego nie.

Co to są zasoby?

Zasoby są najlepiej widoczne w strukturze firmy. Większość możliwości organizacji widać gołym okiem i można je zmierzyć. Do zasobów firmy można zaliczyć personel, sprzęt, technologie, informacje, środki trwałe, finanse. Specjaliści podkreślają też znaczenie kadry kierowniczej, menedżerów, ponieważ od ich wiedzy i doświadczenia zależy, czy rozpoczęta komercjalizacja odniesie planowany sukces.

Co to są procesy?

Procesy to prawidłowości rządzące relacjami, koordynacją, komunikacją i podejmowaniem decyzji, dzięki którym dochodzi do transformacji zasobów w wartości. Do procesów zalicza się sposób rozwoju
i tworzenia produktu oraz metody badania rynku, zarządzania finansami, kierowania personelem oraz alokacją środków. Przebieg może być formalny, czyli dokładnie zdefiniowany, obudowany procedurami, sformalizowany oraz nieformalny, który polega na przyzwyczajeniach utrwalonych w kulturze organizacyjnej firmy. Skutecznie działająca firma posiada procesy ściśle dopasowane do zadań. Wypracowanie uniwersalnego procesu jest najprostszą metodą osiągania sukcesów
w działalności innowacyjnej. Ale źle dobrana komercjalizacja może być zasadniczą przyczyną porażki na rynku innowacji. Niektóre procesy są trudne do określenia, dlatego nie można ocenić, czy ułatwią one działalność innowacyjną, czy nie. Najlepszą metodą ewaluacji postępów jest odpowiedź na pytanie, czy w przeszłości firma zajmowała się podobnymi zadaniami, czy posiada odpowiednio „ukształtowane doświadczenie”.

Co to są wartości?

Wartości określają co może robić, a czego nie może robić firma. Są to standardy podejmowania priorytetowych decyzji przez pracowników wszystkich szczebli, a nie tylko kierownictwo.

Jak rozpatrywać przedstawione czynniki w firmie?

Przedstawione czynniki należy rozpatrywać wspólnie, gdyż tylko wtedy można określić potencjał innowacyjny firmy przed wdrożeniem.

Szkolenia Design Thinking dla firm

Doradztwo i szkolenia - yellowinn.pl

REGON: 122847555

e-mail: kontakt@yellowinn.pl

 

Copyright 2021 yellowinn.pl | Yn wykorzystuje do analizy danych Google Analytics

Projekt strony przygotowano według metodyki IBM Design Thinking

Szkolenia Design Thinking dla firm
Design Thinking in Poland at Linkedin
Szkolenia zamknięte Design Thinking dla firm