12 sierpnia 2021

co to jest komercjalizacja?

Na czym polega komercjalizacja projektów?

co to jest komercjalizacja,
i jakie ma znaczenie
dla firmy ?

 

Komercjalizacja projektu może nie osiągnąć spodziewanego efektu, ponieważ wdrażające przedsiębiorstwo nie posiada odpowiednich możliwości. Bez oceny zdolności firmy do upowszechniania innowacji nie można rozpocząć działalności innowacyjnej. Możliwości firmy można podzielić na trzy grupy czynników: zasoby, procesy i wartości, które określają co organizacja może zrobić, a czego nie.

 

co to są zasoby ?

 

Zasoby są najlepiej widoczne w strukturze firmy. Znaczna liczba możliwości organizacji (przedsiębiorstwa) widać gołym okiem i można je zmierzyć. Do zasobów firmy można zaliczyć personel, sprzęt, technologie, informacje, środki trwałe, finanse.

 

Specjaliści podkreślają też znaczenie kadry kierowniczej, menedżerów, ponieważ od ich wiedzy i doświadczenia zależy, czy rozpoczęta komercjalizacja odniesie planowany sukces. Wśród zasobów często wyróżnia się teraz potencjał zepołów projektowych, zwinnych zespołów, które zarządzane zwinnie mogą tworzyć unikalne produkty lub usługi.

 

co to są procesy ?

 

Procesy to zasady rządzące relacjami, koordynacją, komunikacją i podejmowaniem decyzji, dzięki którym dochodzi do transformacji zasobów w wartości. Do procesów zalicza się sposób rozwoju i tworzenia produktu oraz metody badania rynku, zarządzania finansami, kierowania personelem oraz alokacją środków. Przebieg może być formalny, czyli dokładnie zdefiniowany, obudowany procedurami, sformalizowany oraz nieformalny, który polega na przyzwyczajeniach utrwalonych w kulturze organizacyjnej firmy. Skutecznie działająca firma posiada procesy ściśle dopasowane do zadań.

 

Wypracowanie uniwersalnego procesu jest najprostszą metodą osiągania sukcesów w działalności innowacyjnej. Ale źle dobrana komercjalizacja może być zasadniczą przyczyną porażki na rynku innowacji. Niektóre procesy są trudne do określenia, dlatego nie można ocenić, czy ułatwią one działalność innowacyjną, czy nie. Najlepszą metodą ewaluacji postępów jest odpowiedź na pytanie, czy w przeszłości firma zajmowała się podobnymi zadaniami, czy posiada odpowiednio „ukształtowane doświadczenie”.

 

co to są wartości ?

 

Wartości określają co może robić, a czego nie może robić firma. Są to standardy podejmowania priorytetowych decyzji przez pracowników wszystkich szczebli, a nie tylko kierownictwo. Wartości oznacząją też różnice w tworzeniu wizerunku i postrzeganiu organizacji przez klientów. Wartościu to zasoby niematerialne, które stanowią podstawę do projektowania i rozpowszechniania unikalnych propozycji dla klientów.

 

co jest istotą metody design thinking w kontekście komercjalizacji projektów ?

 

W 2008 roku, kiedy pojawił się pierwszy kryzys gospodarczy XXI wieku, projektanci korzystali z metody Design Thinking do tworzenia konkretnych artefaktów materialnych (nowych produktów i usług). W drugiej dekadzie dizajnerzy wprowadzili design thinking do obszarów niematerialnych, także społecznych, między innymi do fundacji i stowarzyszeń.

 

W tej chwili, w dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, design thinkerzy pomagają wdrażać procedury antykryzysowe w administracji publicznej oraz szpitalach. Metoda ta cały czas ewoluuje, zmieniają się też jej odbiorcy. Od pewnego czasu proces ten jest intensywnie stosowany w dużych korporacjach, takich jak: Microsoft, Coca-Cola, Volkswagen, IBM, PepsiCo, etc. Tworzone są centra dizajnu i design thinking.

 

Początkowo metoda była nastawiona na projektowanie wyjątkowych produktów i usług – innowacji. Nagle okazało się, że jest również przydatna do tworzenia nowego środowiska pracy, do tworzenia wyjątkowej kultury organizacyjnej. Jestem certyfikowanym design thinkerem firmy IBM, korporacji która wprowadziła myślenie projektowe do organizacji na poziomie strategicznym. To jest coś, co pozwala stale rozwijać firmę w oparciu o dizajn, nawet podczas kryzysu (np. pandemii). W Polsce duże przedsiębiorstwa nigdy nie interesowały się tą metodą w sposób szczególny, ale mamy też kilka pozytywnych przykładów, takich jak: Bank Millenium, Amika Wronki, Van Pur, Ikea Polska.

 

jak rozpatrywać przedstawione czynniki
w firmie ?

 

Przedstawione czynniki należy rozpatrywać wspólnie, gdyż tylko wtedy można określić potencjał innowacyjny firmy przed wdrożeniem. Zasoby, procesy i wartości to też DNA organizacji. Te trzy elementy pomagają menedżerom zarządzań ryzykiem i zmianą, powodują, że firma osiąga sukcesy.

Szkolenia Design Thinking dla firm

Doradztwo i szkolenia - yellowinn.pl

REGON: 122847555

e-mail: kontakt@yellowinn.pl

 

Copyright 2021 yellowinn.pl | Yn wykorzystuje do analizy danych Google Analytics

Projekt strony przygotowano według metodyki IBM Design Thinking

Szkolenia Design Thinking dla firm
Design Thinking in Poland at Linkedin
Szkolenia zamknięte Design Thinking dla firm