12 sierpnia 2021

design thinking w czasie pandemii

design thinking w czasie pandemii

czym jest metoda design thinking w czasie pandemii ?

Innowacyjność to kluczowy czynnik sukcesu i rozwoju współczesnych organizacji. Nowe warunki funkcjonowania firm w niestabilnym otoczeniu wywołanym COVID-19 wymagają unikalnych kompetencji, zwiększonej efektywności operacyjnej oraz adaptacji do zmian.

jak dostosować się do warunków i wyzwań w czasie pandemii ?

Utrzymanie pozycji rynkowej nie zależy już tylko od potencjału, ale od zdolności i gotowości firm do tworzenia oraz upowszechniania innowacji
w czasie pandemii. Wzmocnienie procesów zarządzania wymusza potrzebę poszukiwania nowych modeli oraz koncepcji postępowania, które koncentrują się na dyfuzji wiedzy w projektach innowacyjnych. Nie można akceptować status quo w innowacjach. Jeżeli w pracy zaakceptujemy ten stan, to nie możemy liczyć na jakiekolwiek zmiany. George Bernard Show powiedział: „rozsądny człowiek przystosowuje się do świata, a nierozsądny próbuje dostosować świat do siebie”.

jakie znaczenie ma myślenie projektowe
w czasie kryzysu ?

Design thinking w czasie pandemii to zorganizowane (metodyczne) podejście do innowacji, które polega na pracy zespołu ze specjalistami z różnych dziedzin działalności firmy. Myślenie projektowe nie jest formułą, to kompozycja procedur, kultur i infrastruktury. Celem design thinking jest zatem opracowanie nowatorskich rozwiązań, oryginalnych produktów, innowacyjnych technologii oraz modeli biznesowych, które mogą być tak ważne z punktu widzenia działalności firm w czasie pandemii. Założenia design thinking, a przede wszystkim tzw. klientocentryczność, mogą wydawać się oczywiste jednak, gdy uświadomimy sobie, ile przedmiotów w naszym otoczeniu w czasie COVID-19 nie spełnia naszych oczekiwań i potrzeb, zrozumiemy, że nie są one powszechnie stosowane podczas projektowania nowych produktów lub usług.  

jakie mamy nowe sposoby działania ?

Wiemy już, że przedsiębiorstwa dostosowują się teraz do nowych wyzwań
i stale doskonalą praktyki zarządzania, nawet te, które do niedawna były skuteczne i efektywne. W dyskusjach w czasie pandemii, brakuje przedsiębiorstwom skupienia głównej uwagi na innowacjach. Pomimo doświadczenia oraz konkurencji, nie potrafimy rzeczowo rozmawiać na ten temat. Podstawowym pytaniem jakie powinniśmy sobie teraz zadać jest ustalenie korzyści z innowacji. Po co chcemy tworzyć innowacje?

Przedsiębiorstwa często mylą innowacje z inwencją i próbują wyjaśnić innowacyjność, stosując retorykę nowego produktu. Firmy zapominają o tym, że dostarczają wartość, którą klienci muszą poznać. Zmienić konwersację?
W nowych przedsiębiorstwach pozwólmy ludziom rozmawiać. Rozmowa oznacza nową komunikację. Mówienie pracownikom, aby byli bardziej innowacyjni nie ma sensu. Z kolei rozmowa na temat poprawy funkcjonowania zawsze odniesie pozytywny skutek.

czy innowacja to tylko technologia ?

Innowacja ma większe znaczenie niż produkt i platforma technologii. Innowację należy odnieść do organizacji i sposobu zarządzania. Najwięksi innowatorzy nie wynaleźli innowacji, oni tworzyli nowy przemysł. Wymyślenie czegoś nowego nie jest trudne, ale najważniejszym problemem pozostaje wdrożenie nowego pomysłu na rynek. Przedsiębiorstwa często widzą innowacje tylko przez pryzmat własnej wewnętrznej działalności. Jeżeli klient nie otrzyma jasno sprecyzowanych korzyści, to nie zakupi nowego produktu.

Innowacja nie jest procesem generowania pomysłów. Obejmuje czynności
od inspiracji do rezultatu. Jest to proces powtarzalny i wymagający stałego wzmacniania i doskonalenia za pomocą design thinking.

Aby przedsiębiorstwo było innowacyjne należy spełnić kilka warunków: wolność, zasoby, zróżnicowany zespół, wsparcie, wzmocnienie i wyzwania. Każde przedsiębiorstwo dyskutuje na temat innowacji w indywidualny sposób. Bardzo ważne jest ciągłe potwierdzenie znaczenia innowacji.

Najprostszym sposobem na usprawnienie innowacyjności w firmie jest więc ustalenie i wprowadzenie reguły "co najmniej jedna innowacja w roku”.

w jaki sposób wprowadzić design thinking do organizacji ?

Podobnie jak w przypadku innych metod zarządzania, decyzję o wdrożeniu (aplikacji) design thinking w organizacji podejmuje kierownictwo. Wizytówką design thinking w IBM-ie jest prezes IBM-u. Wizytówką design thinking w Volkswagenie jest jego prezes. W Polsce na poziomie zarządu panuje sceptycyzm w podejściu do kreatywnego rozwiązywania problemów i dizajnu. Zawsze powtarzam, że kierowanie jednej lub dwóch osób na kurs design thinking nie daje możliwości wprowadzenia kultury twórczego myślenia w całej organizacji. Jedna, nastawiona kreatywnie osoba, nie jest w stanie przełamać formalnych struktur organizacyjnych oraz procedur w firmie. Z doświadczenia wiem, że po pewnym czasie te pojedyncze osoby też zaczynają wątpić w efektywność metody. W mojej ofercie szkoleniowej często podkreślam, że warto kierować na kurs kilka osób, które będą ambasadorami zmian w firmie.

Szkolenia Design Thinking dla firm

Doradztwo i szkolenia - yellowinn.pl

REGON: 122847555

e-mail: kontakt@yellowinn.pl

 

Copyright 2022 yellowinn.pl | Yn wykorzystuje do analizy danych Google Analytics

Projekt strony przygotowano według metodyki IBM Design Thinking

Szkolenia Design Thinking dla firm
Design Thinking in Poland at Linkedin
Szkolenia zamknięte Design Thinking dla firm