05 maja 2020

jak tworzyć przełomowe innowacje?

Jak oceniać projekty innowacyjne?

Co to jest przełomowa innowacja?

Innowacje można różnie interpretować, od aspektów technologicznych, po bardzo szerokie kategorie obejmujące takie dziedziny, jak życie społeczne i gospodarcze, technikę oraz przyrodę. Istnieje bardzo wiele różnorodnych definicji innowacji, które akcentują wyniki lub zdarzenia procesu innowacji, takie jak: „nowość”, „pierwsze zastosowanie”, „wprowadzenie”, „wdrożenie”, „odnowienie”, „rozszerzenie” oraz „zmiana”. W wąskim ujęciu (tzw. wdrożeniowym) „innowacja jest procesem poznawczym, który polega na tworzeniu i rozwijaniu pomysłów, koncepcji, projektów opartych na wiedzy i kreatywności, nazywanych nowością przez twórcę lub odbiorcę, grupę docelową. 

W tym kontekście kreatywność jest rozumiana jako jakość obiektu (koncepcji, projektu), a nie jako cecha człowieka, twórcy”. W tym sensie innowacja odnosi się do każdego przedmiotu, który przyjmuje formę niematerialną, np. pomysł, nowa metoda, innowacyjny projekt. Zasoby projektów tworzą w organizacji unikalną konfigurację, którą kształtuje odpowiedni dobór członków zespołu projektowego oraz relacje, jakie zachodzą między nimi.

 

Odmiennie (szeroko, w procesie innowacji od inwencji do dyfuzji) można określić innowację opierając się na założeniu, że jest ona koncepcją, pomysłem, postawą, stanowiskiem lub rzeczą, która swoją jakością wyróżnia się spośród wszystkich już istniejących. Można w tym kontekście mówić o prototypie lub niedokończonym jeszcze projekcie, który wymaga stałej modyfikacji i doskonalenia w zależności od dynamiki sytuacji rynkowej.

 

 

Szkolenia Design Thinking dla firm

Doradztwo i szkolenia - yellowinn.pl

REGON: 122847555

e-mail: kontakt@yellowinn.pl

tel.: 735-602-780

 

Copyright 2020 yellowinn.pl | Yn wykorzystuje do analizy danych Google Analytics

Projekt strony przygotowano według metodyki IBM Design Thinking

Szkolenia Design Thinking dla firm
Design Thinking in Poland at Linkedin
Szkolenia zamknięte Design Thinking dla firm