Planowanie strategii organizacji według Design Thinking
Co to jest myślenie projektowe?
Wymiana informacji i komunikacja w Design Thinking
Projektowanie w Design Thinking
Przygotowanie mapy aktorów w Design Thinking
Generowanie pomysłów w Design Thinking

Za pomocą eksperymentów rezultaty projektu są natychmiast testowane. Doświadczenia te są związane bezpośrednio
z firmą. Prowadzi to do zmiany zachowania oraz rozwoju

Ze względu na bliską odległość między eksperymentem, refleksją
i procesem uczenia się oraz poprzez ciągłe powtarzanie etapów nie ma długiego planowania (w „trybie 

oczekiwania” organizacji na wyniki)

Poszczególne rezultaty 

można dzielić i mnożyć. Stwarza to korzyści dla całej organizacji przy minimalnym wysiłku. Jeśli eksperyment nie sprawdza się, można go łatwo poprawić. Nawyk uczenia pozostaje w firmie

Wspólne doświadczenie wzmacnia dialog i zrozumienie właściwego kierunku rozwoju, ukierunkowuje zachowania

REZULTATY
DESIGN THINKING

Podobnie jak w przypadku metod zwinnych, wymagana jest jasna wizja
i nadrzędne cele. Konkretne doświadczenia sprawiają, że misja staje się realna

Wymiana informacji jest skuteczna. Różne działy (takie jak zasoby ludzkie, rozwój organizacyjny, rozwój osobisty i rozwój korporacyjny) umożliwiają
i wspierają proces, ale pełny efekt jest generowany bezpośrednio w organizacji - zgodnie z jej potrzebami

Doradztwo i szkolenia - yellowinn.pl

REGON: 122847555

e-mail - kontakt@yellowinn.pl

 

Copyright 2018 yellowinn.pl | Yn wykorzystuje do analizy danych Google Analytics

Szkolenia Design Thinking dla firm