27 października 2019

projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne

 

Współczesna innowacyjność to zbiór projektów, portfeli lub programów projektów. Na tę zmianę duży wpływ mają dynamiczne zjawiska, które znajdują się w organizacji i w jej otoczeniu. W tym celu tworzone są zintegrowane aplikacje (platformy), które obejmują skomplikowane systemy, procesy oraz narzędzia zarządzania projektami. Dla znacznej liczby przedsiębiorstw wyzwaniem jest zmiana profilu działalności z tradycyjnej na projektową (tzw. projektyzacja działalności organizacji), która wprowadza nowe produkty (innowacje) na rynek, charakteryzujące się unikalną funkcjonalnością i użytecznością. Nowość ta powinna być produkowana z utrzymaniem dotychczasowej jakości, gwarantując firmie odpowiedni zysk oraz realizację celów w zakresie redukcji kosztów i szybkości realizacji.

 

Projekt to szeroki znaczeniowo termin, który obejmuje zarówno tworzenie nowych produktów, jak i doskonalenie już istniejący. Współczesne standardy (np.: PRINCE2, PMI, ISO, IPMA) podkreślają znaczenie czasu, celu, zasobów, standardów zarządzania oraz orientacji projektu na wynik (np.: opracowanie nowego produktu, usługi lub innego konkretnego rezultatu). Ważnymi atrybutami są także: unikalne czynności realizacji, uzasadnienie biznesowe oraz zespół. Tradycyjny projekt to „tymczasowa organizacja stworzona w celu dostarczenia jednego lub większej liczby produktów biznesowych zgodnie z uzasadnieniem biznesowym” lub „unikalny proces, składający się ze zbioru skoordynowanych i zarządzanych działań mających określone daty rozpoczęcia i zakończenia, podjęte z zamierzeniem osiągnięcia celu zgodnego z określonymi wymogami, uwzględniającymi ograniczenia czasu, kosztu i zasobów”. 

 

Powstaje pytanie, czym różnią się projekty innowacyjne od tradycyjnych? Przedsięwzięcia te mogą mieć różną postać oraz zakres. Są to pomysły, szkice czegoś, zamierzone plany działania, programy, koncepcje poprzedzające prace projektowe. To także prototypy, czyli pierwowzory, pierwsze, próbne, doświadczalne egzemplarze maszyny nowego typu, wzorce, które można modyfikować i rozwijać w przyszłości. Projekty innowacyjne nie powinny być traktowane jako jeszcze jedno tradycyjne przedsięwzięcie w organizacji, dlatego nie mogą być zarządzane zwykłymi metodami, wymagają nowych pomysłów i modeli sterowania.

Szkolenia Design Thinking dla firm

Doradztwo i szkolenia - yellowinn.pl

REGON: 122847555

e-mail: kontakt@yellowinn.pl

 

Copyright 2021 yellowinn.pl | Yn wykorzystuje do analizy danych Google Analytics

Projekt strony przygotowano według metodyki IBM Design Thinking

Szkolenia Design Thinking dla firm
Design Thinking in Poland at Linkedin
Szkolenia zamknięte Design Thinking dla firm